Kilka podstawowych informacji o mieszkaniowych spółdzielniach, w jaki sposób zarządzają one swoim majątkiem.

Posted on 20/07/2021 8:58pm

Kupując lokal mieszkalny w wielorodzinnym budynku najczęściej będzie potrzeba wstąpienia do jakiejś spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej. Wynika to z faktu, że o ile sam lokal może być własnością kupującego, to już teren dookoła budynku, klatki schodowe oraz parkingi są częścią wspólną. Ktoś się musi nimi opiekować, remontować w razie pojawienia się awarii czy po prostu dbać o czystość.

stykówka - pieniądze
Author: Richard Grandmorin
Source: http://www.flickr.com
Tymi wszystkimi rzeczami, a także pilnowaniem infrastruktury technicznej i rozwojem będzie się zajmować właśnie spółdzielnia albo wspólnota, których podstawową rolą jest zarządzanie nieruchomościami, które są w jej gestii. Na nieco starszych osiedlach, mających nawet kilkadziesiąt lat, najczęściej będzie się spotykać spółdzielnie, stawiane niedawno przeważnie już będą zarządzane przez mieszkaniowe wspólnoty. Obie te metody zarządzania nieco się różnią, obie mieć też będą różne obowiązki, możliwości i uprawnienia jakie im dają przepisy. Przykładowo prawo adwokat rodzinny lublin spółdzielcze Gdynia dokładnie definiuje zakres działalności, jakie spółdzielnie będą realizowane, przede wszystkim będzie to zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin.

pieniądze - fotografijka
Author: Richard Grandmorin
Source: http://www.flickr.com
Ponieważ spółdzielnie mają rozmaite źródła finansowania, to konieczne może też być odpowiednie ich rozliczanie. W przypadku działalności wiążącej się z zasobami mieszkaniowymi dochody podlegają zwolnieniu z CIT, natomiast przy wszelkiej działalności komercyjnej podatki Gdynia mogą jednak być konieczne do opłacenia.

W oparciu o powyższe przepisy spółdzielnie mogą stawiać i nabywać nieruchomości mieszkalne, jakie później będą zbywane swoim członkom. Ale przepisy im dają również możliwość zarządzania komercyjnych nieruchomości, znajdującymi się na jej terenie. Tego typu lokale wynajmuje się różnym firmom prowadzącym usługi albo handel, co w niejednym przypadku stanowi jedno z istotniejszych źródeł dochodów. Przepisy określają również zasady prowadzenia rozliczeń i ewidencji kosztów i przychodów. Wymagają również, żeby prawidłowo był prowadzony fundusz remontowy, z którego pokrywa się najróżniejsze prace związane z utrzymaniem obiektów w dobrym stanie.